Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1681 ThS
Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với quy hoạch đô thị ở thành phố Hải Phòng
Trịnh Văn Huấn
PGS.TS. Phạm Kim Giao 2018 Quản lý công
1682 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Trần Thị Hà Lan
TS. Đặng Thành Lê 2018 Quản lý công
1683 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Hồng Phượng
TS. Vũ Thị Hồng Khanh 2018 Quản lý công
1684 ThS
Kết hợp đức trị và pháp trị trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Vũ Mạnh Quân
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2018 Quản lý công
1685 ThS
Chất lượng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
Bùi Thị Hương
TS. Phạm Văn Tác 2018 Quản lý công
1686 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Từ Thị Kim Ngân
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
1687 ThS
Phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Lai Châu
Lê Thị Hồng Đức
TS. Bùi Kim Chi 2018 Quản lý công
1688 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
Phan Quỳnh Anh
TS. Nguyễn Từ 2018 Quản lý công
1689 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Phạm Quyết Thắng
TS. Lê Thị Hoa 2018 Quản lý công
1690 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa thành phố Hà Nội
Nguyễn Thái Học
TS. Lê Như Thanh 2018 Quản lý công
1691 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Lê Thị Thơm
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2018 Quản lý công
1692 ThS
Động lực làm việc của công chức thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hà Thu Hiền
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2018 Quản lý công
1693 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội
Nguyễn Trung Sơn
TS. Chu Xuân Khánh 2018 Quản lý công
1694 ThS
Chất lượng công chức phường quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội
Nguyễn Đức Cường
GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 2018 Quản lý công
1695 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Đỗ Thị Kiều Trang
TS. Nguyễn Thị Hường 2018 Quản lý công
1696 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Chu Hải Vân
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
1697 ThS
Hệ thống thông tin quản lý nhà nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc
TS. Nguyễn Việt Hùng 2018 Quản lý công
1698 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Đinh Thị Phương Thảo
TS. Đặng Thành Lê 2018 Quản lý công
1699 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa - xã hội ở thành phố Hải Phòng hiện nay
Nguyễn Thị Tươi
TS. Lê Đình Lung 2018 Quản lý công
1700 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Trần Thị Bình
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2018 Quản lý công
1701 ThS
Quản lý nhà nước đối với tái cơ cấu ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Lê Thị Thu Huyền
PGS.TS. Trần Văn Giao 2018 Quản lý công
1702 ThS
Quản lý nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Huyền
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2018 Quản lý công
1703 ThS
Quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội
Hoàng Thanh Sơn
PGS-TS. Lê Thị Hương 2018 Quản lý công
1704 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Vũ
TS. Đàm Bích Hiên 2018 Quản lý công
1705 ThS
Chất lượng cán bộ kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Tuyến
PGS.TS Hoàng Mai 2018 Quản lý công
1706 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Ngọc Lâm
TS. Chu Xuân Khánh 2018 Quản lý công
1707 ThS
Vai trò của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong cư trú - từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hà
PGS -TS Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Quản lý công
1708 ThS
Quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi sông Tích
Nguyễn Hồng Vân
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2018 Quản lý công
1709 ThS
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cao Bằng
Phạm Thị Mai Liên
GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm 2018 Quản lý công
1710 ThS
Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ - từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng
Trần Lương Nguyệt
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2018 Quản lý công