Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1711 ThS
Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Bế Ngọc Duy
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2018 Quản lý công
1712 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Vũ Như Hạnh
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
1713 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Đồng Thị Kiều Oanh
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2018 Quản lý công
1714 ThS
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Lâm Thị Tú Anh
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2018 Quản lý công
1715 ThS
Đánh giá công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Nông Thị Hương
TS. Tạ Ngọc Hải 2018 Quản lý công
1716 ThS
Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Cao Bằng hiện nay
Lã Quốc Doanh
TS. Nguyễn Thị Thúy 2018 Quản lý công
1717 ThS
Chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng
Chu Văn Thắng
TS. Lê Thị Hoa 2018 Quản lý công
1718 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Nông Kiều Oanh
PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải 2018 Quản lý công
1719 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Hà Tiến Chung
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
1720 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Đoàn Thu Trà
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2018 Quản lý công
1721 ThS
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh Cao Bằng
Bế Thùy Linh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2018 Quản lý công
1722 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Cao Bằng
Nông Thế Phúc
PGS.TS. Lê Chi Mai 2018 Quản lý công
1723 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Mạc Tuấn Nhã
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2018 Quản lý công
1724 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trương Thúy Xoan
TS. Hoàng Sỹ Kim 2018 Quản lý công
1725 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Đinh Ngọc Khánh
TS. Lê Toàn Thắng 2018 Quản lý công
1726 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Cao Bằng
Nông Thị Cư
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn 2018 Quản lý công
1727 ThS
Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lý Quốc Khánh
TS. Đặng Đình Thanh 2018 Quản lý công
1728 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy trên dịa bàn thành phố Hà Nội
Đinh Anh Tuấn
PGS.TS. Trần Diệu Oanh 2018 Quản lý công
1729 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai
Nguyễn Nam Khánh
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2018 Quản lý công
1730 ThS
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ tại tỉnh Thái Nguyên
Trần Thị Thu Ngân
TS. Đoàn Thị Hòa 2018 Quản lý công
1731 ThS
Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực của cảnh sát cơ động công an thành phố Hà Nội
Đoàn Tiến Dũng
TS. Nguyễn Thị Hường 2018 Quản lý công
1732 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Quang Trung
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2018 Quản lý công
1733 ThS
Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngắn hạn và trung hạn theo đề án 165
Bùi Kim Dung
PGS.TS. Phạm Đức Chính 2018 Quản lý công
1734 ThS
Quản lý nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cấp huyện - từ thực tiễn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Phùng Tuấn Anh
TS. Lương Minh Việt 2018 Quản lý công
1735 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hà Ngô Tuấn
TS. Hoàng Ngọc Hải 2018 Quản lý công
1736 ThS
Quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự - từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Lê Minh Ngọc
TS. Vũ Văn Tính 2018 Quản lý công
1737 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Đinh Trọng Quang
PGS. TS. Hoàng Văn Chức 2018 Quản lý công
1738 ThS
Vai trò của lực lượng cảnh sát trật tự trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự - từ thực tiễn của công an thành phố Hà Nội
Đinh Hữu Thành
TS. Nguyễn Quang Thái 2018 Quản lý công
1739 ThS
Năng lực giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lưu Tuyết Nhung
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh 2018 Quản lý công
1740 ThS
Đánh giá công chức cấp xã, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hoàng Thị Lập
TS. Cao Minh Công 2018 Quản lý công