Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
151 ThS
Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đỗ Kiến Ngọc
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Chính sách công
152 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hoàng Yến
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Chính sách công
153 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thanh tra Chính phủ
Nguyễn Hà Linh
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
154 ThS
Hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐND tỉnh đối với các cơ quan hành chính - Từ thực tiễn tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Soukmixay Singbounheuang
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
155 ThS
Chất lượng công chức các sở tại tỉnh Bo Li Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Vanna Phannoulath
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
156 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cơ quan chiến lược Tổng Cục chính trị quân đội nhân dân Lào
Sengaloun Keosavang
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
157 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Luang Pra Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phetsouphanh Víanou
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2020 Quản lý công
158 ThS
Bồi dưỡng công chức các phòng chuyên môn ở huyện Xay By Ly, tỉnh Sa Văn Na Khệt, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Malayvanh Viengmany
PGS.TS Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
159 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ An ninh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Boualay Sisurath
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
160 ThS
Năng lực công chức quản lý các phòng tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phonevixay Tanmaythong
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
161 ThS
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của UBND tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Suliya Vongphet
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
162 ThS
Hoạt động giám sát của đại biểu quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay
Keovisay Hongkhamsay
TS. Nguyễn Thu Huyền 2020 Quản lý công
163 ThS
Quản lý công chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Luang Pra Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phonesavanh Vongsamphan
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
164 ThS
Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại tỉnh Luang Nam Tha, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Dao Sayyathong
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
165 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Soulaxay Phouthavong
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
166 ThS
Năng lực công chức quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Attapeu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sengphaylin Chanthavisouk
TS. Đoàn Nhân Đạo 2020 Quản lý công
167 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Hảo
TS. Nguyễn Thị Anh Thư 2020 Quản lý công
168 ThS
Năng lực công chức tư pháp - hộ tịch phường tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Công Hiệp
PGS.TS Vũ Thị Loan 2020 Quản lý công
169 ThS
Năng lực giám sát của đại biểu HĐND cấp xã ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Lại Mỹ Huyền
PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
170 ThS
Quản lý nhà nước về công giáo trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Nguyễn Chí Trung
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
171 ThS
Hiện đại hóa hành chính tại UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Phùng Thị Tuyết Mai
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
172 ThS
Quản lý nhà nước về sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bùi Thị Khanh
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
173 ThS
Phát triển nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện đa khoa công an tỉnh Nam Định
Nguyễn Hồng Linh
TS. Bùi Kim Chi 2020 Quản lý công
174 ThS
Đổi mới quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trần Thị Tú Liễu
TS. Phạm Thị Hồng Thắm 2020 Quản lý công
175 ThS
Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính
Đỗ Thị Thu Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
176 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh An
TS. Lý Thị Huệ 2020 Quản lý công
177 ThS
Quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Quỳnh
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
178 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Lê Thành Nhân
TS. Vũ Thị Minh Ngọc 2020 Quản lý công
179 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình theo vị trí việc làm
Phạm Thanh Nga
TS. Lê Thị Trâm Oanh 2020 Quản lý công
180 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Văn hóa và thể thao, thành phố Hà Nội
Lê Thị Miên
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh 2020 Quản lý công