Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1801 ThS
Phát triển thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
Hoàng Đặng Hiền Lương
TS. Vũ Thị Thu Hằng 2019 Tài chính - ngân hàng
1802 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Nguyễn Trung Kiên
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển 2019 Tài chính - ngân hàng
1803 ThS
Quản lý nợ phải thu tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội - Chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông
Trần Thị Thu Hằng
TS. Đặng Đình Thanh 2019 Tài chính - ngân hàng
1804 ThS
Quản lý tài sản công tại cơ quan Tổng cục thuế - Bộ Tài chính
Đoàn Thị Hiền
TS. Nguyễn Thanh Hải 2019 Tài chính - ngân hàng
1805 ThS
Quản lý tài chính tại cơ quan Trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Quy
TS. Đặng Thị Hà 2019 Tài chính - ngân hàng
1806 ThS
Xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long
Đồng Thị Thanh Tâm
PGS.TS Lê Chi Mai 2019 Tài chính - ngân hàng
1807 ThS
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lê Thị Mai Quỳnh
TS. Đặng Xuân Hoan 2019 Tài chính - ngân hàng
1808 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ II
Bùi Thị Vĩnh Hà
PGS.TS Hoàng Mạnh Cừ 2019 Tài chính - ngân hàng
1809 ThS
Quản lý về hỗ trợ tài chính tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Phạm Huy Thông
PGS.TS Trần Văn Giao 2019 Tài chính - ngân hàng
1810 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Phương Anh
TS. Đặng Đình Thanh 2019 Tài chính - ngân hàng
1811 ThS
Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Bùi Khánh Ly
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2019 Tài chính - ngân hàng
1812 ThS
Quản lý tài chính tại Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông vận tải
Phạm Thị Hồng Liên
TS. Phạm Thị Thanh Vân 2019 Tài chính - ngân hàng
1813 ThS
Cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ khoa học và công nghệ
Trần Thị Thanh Hằng
TS. Phạm Thị Thanh Vân 2019 Tài chính - ngân hàng
1814 ThS
Dự báo thu thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục thuế - Bộ Tài chính
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
PGS.TS Phạm Tiến Đạt 2019 Tài chính - ngân hàng
1815 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội
Bùi Quang Toàn
TS. Nguyễn Thị Hồng hải 2019 Tài chính - ngân hàng
1816 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
Hoàng Thị Hồng Hạnh
PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Vinh 2019 Tài chính - ngân hàng
1817 ThS
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Tổng cục thuế, Bộ Tài chính
Hoàng Thị Thu Hường
TS. Nguyễn Hữu Dũng 2019 Tài chính - ngân hàng
1818 ThS
Đổi mới phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính
Đào Châu Linh
PGS.TS Nguyễn Văn Tạo 2019 Tài chính - ngân hàng
1819 ThS
Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng phát triển Việt Nam
Trần Đông Anh
PGS.TS Đỗ Văn Thành 2019 Tài chính - ngân hàng
1820 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Thanh Hóa
Vũ Như Sơn
TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm 2019 Tài chính - ngân hàng
1821 ThS
Cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện phổi Trung ương
Hoàng Thị Lan Anh
PGS. TS Hoàng Thúy Nguyệt 2019 Tài chính - ngân hàng
1822 ThS
Quản lý tài chính tại Bệnh viện phổi Trung ương
Phan Ngọc Anh
PGS.TS Trần Xuân Hải 2019 Tài chính - ngân hàng
1823 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng từ thực tiễn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Phạm Quang Công
PGS.Ts Nguyễn Hoàng Anh 2019 Luật Hiến pháp
1824 ThS
Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ
Nguyễn Thị Kim Dung
TS. Nguyễn Đức Cường 2019 Luật Hiến pháp
1825 ThS
Phòng, chống tham nhũng dưới triều đại vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính hiện nay
Nguyễn Công Tây
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2019 Luật Hiến pháp
1826 ThS
Đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Đào Thị Lan Phương
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 2019 Luật Hiến pháp
1827 ThS
Cải cách thủ tục hành chính về cấp hộ chiếu tại công an thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Ngọc
PGS.TS Vũ Trọng Hách 2019 Luật Hiến pháp
1828 ThS
Thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Văn Hiệp
TS. Tạ Ngọc Hải 2019 Luật Hiến pháp
1829 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lý Quang Diệu Minh
GS.TS Nguyễn Minh Đoan 2019 Luật Hiến pháp
1830 ThS
Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Phạm Thu Thủy
GS.TS Trần Ngọc Đường 2019 Luật Hiến pháp