Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1861 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Thu Hà
PGS.TS Vũ Thanh Sơn 2019 Chính sách công
1862 ThS
Thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện nay
Nguyễn Thị Thương
GS.TS Đinh Văn Tiến 2019 Chính sách công
1863 ThS
Chính sách phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Cao Văn Đông
TS. Đinh Duy Hòa 2019 Chính sách công
1864 ThS
Thực thi chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Lê Công Chương
PGS. TS Phạm Đức Chính 2019 Chính sách công
1865 ThS
Thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Vũ Văn Tuyên
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2019 Chính sách công
1866 ThS
Thực thi chính sách thi đua - khen thưởng đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Mạnh Tuấn
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2019 Chính sách công
1867 ThS
Thực thi chính sách bồi dưỡng công chức phường, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Trương Cao Huyền Trang
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2019 Chính sách công
1868 ThS
Thực thi chính sách tuyển dụng công chức thuộc UBND quận trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đinh Chí Công
TS. Dương Quang Tung 2019 Chính sách công
1869 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Trần Thị Hiền
PGS.TS Trương Quốc Chính 2019 Chính sách công
1870 ThS
Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Trần Thị Phương Viên
TS. Lê văn Hòa 2019 Chính sách công
1871 ThS
Thực hiện chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2017
Nguyễn Giang
PGS.TS Ngô Thành Can 2019 Chính sách công
1872 ThS
Chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh PHú Thọ
Nguyễn Thị Như Hoa
PGS.TS Nguyễn THị Vân Hương 2019 Chính sách công
1873 ThS
Thực hiện chính sách tạo việc làm cho nông dân tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Phương Loan
PGS.TS Hoàng Mai 2019 Chính sách công
1874 ThS
QLNN về tài sản là nhà, đất trong các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục - đào tạo Hà Nội
Phạm Hoàng Tình
TS. Phạm Đức Hạnh 2019 Quản lý công
1875 ThS
nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng - thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Trang
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2019 Quản lý công
1876 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức phường, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Phạm Hoài Nam
PGS.TS Vũ Duy Yên 2019 Quản lý công
1877 ThS
QLNN về giáo dục tiểu học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lê Phương Dung
TS. Lê Thị Thu Hằng 2019 Quản lý công
1878 ThS
QLNN về đào tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài của Bộ Giáo dục và đào tạo
Nguyễn Thị Thanh Thủy
TS. Chu Xuân Khánh 2019 Quản lý công
1879 ThS
QLNN về nguồn nhân lực tại Đài truyền hình Việt Nam
Nguyễn Xuân Công
TS. Lưu Anh Đức 2018 Quản lý công
1880 ThS
Hoàn thiện công tác văn thư tại Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Nguyễn THị Hồng Vĩnh
PGS.TS Văn Tất Thu 2019 Quản lý công
1881 ThS
Nâng cao chất lượng công chức Cục hải quan thành phố Hà Nội
Trần Thị Yến Thu
PGS.TS Phạm Đức Chính 2019 Quản lý công
1882 ThS
QLNN về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Dương
TS. Đặng Thị Minh 2019 Quản lý công
1883 ThS
Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ban Cơ yếu Chính phủ
Nguyễn Thúy Mai
TS.Nguyễn THị Hà 2018 Quản lý công
1884 ThS
Động lực làm việc của viên chức tại các bảo tàng quốc gia thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Hạnh
PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy 2018 Quản lý công
1885 ThS
Nâng cao năng lực công chức tư pháp - hộ tịch phường trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Hường
TS. Lê Văn Hòa 2018 Quản lý công
1886 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán hàng giả trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lương Quyết Thắng
TS. Đàm Bích Hiên 2018 Quản lý công
1887 ThS
Nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Vương Như Hoan
PGS.TS Ngô Thành Can 2019 Quản lý công
1888 ThS
Cung cấp dịch vụ công trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Trung tâm công tác xã hội trẻ em tại Việt Nam
Đặng Thị Hà
PGS.TS Bùi Huy Khiên 2019 Quản lý công
1889 ThS
Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo tại tòa án quân sự Quân chủng hải quân
Nguyễn Đức Hải
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh 2018 Quản lý công
1890 ThS
QLNN về bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Phạm Thị Thùy
TS.Nguyễn THị Thúy 2018 Quản lý công