Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1921 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục - Từ thực tiễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thúy
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2019 Quản lý công
1922 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thanh Tân
TS. Hoàng Thị Ngân 2019 Quản lý công
1923 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý dự án đầu tư từ nguồn NSNN tại Đại học quốc gia Hà Nội
Nguyễn Hồng Dương
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến 2019 Quản lý công
1924 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện - Từ thực tiễn tỉnh Hà Nam
Phạm văn Quân
TS. Lê Thị Hằng 2019 Quản lý công
1925 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Trần Tuấn Anh
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2019 Quản lý công
1926 ThS
Đánh giá công chức xã, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Bùi Thị Ngọc
PGS.TS Đào Thị Ái Thi 2019 Quản lý công
1927 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Triệu Thị Thu Hoài
TS. Nguyễn Thị Anh Thư 2019 Quản lý công
1928 ThS
QLNN về đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Nông Xuân Hưng
TS. Thiều Huy Thuật 2019 Quản lý công
1929 ThS
Quản lý nhà nước về dân sổ ở tỉnh Bắc Kạn
Lèng Hoàng Thái Huân
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2019 Quản lý công
1930 ThS
QLNN về trẻ em trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Hoàng Thị Bây
TS. Bùi Thị Mai Đông 2019 Quản lý công
1931 ThS
QLNN về việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Ma Thị Mận
TS. Nguyễn Hải Đăng 2019 Quản lý công
1932 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Ma Thị Oanh
TS. Đoàn văn Dũng 2019 Quản lý công
1933 ThS
QLNN về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đồng Phúc Hình
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
1934 ThS
QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn
Hà Minh Cương
GS.TS Đinh Văn Tiến 2019 Quản lý công
1935 ThS
Giải quyết khiếu nại về quản lý công chức - từ thực tiễn tỉnh Bắc Kạn
Lý Hồng Việt
TS. Hoàng Quang Đạt 2019 Quản lý công
1936 ThS
Thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đoàn Quốc Bảo
TS. Lê Tiến Hào 2019 Quản lý công
1937 ThS
QLNN về nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học tại Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2019 Quản lý công
1938 ThS
Hoàn thiện thủ tục khám, chữa bệnh cho các bệnh viện hạng đặc biệt từ thực tiễn bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Hà Nội
Đào Văn Toàn
TS. Thiều Huy Thuật 2019 Quản lý công
1939 ThS
QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Nguyễn Phương Diễm My
TS. Vũ Đăng Minh 2019 Quản lý công
1940 ThS
Đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn
Phạm Văn Đạt
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2019 Quản lý công
1941 ThS
QLNN về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Trần Thị Ngọc Ánh
PGS. Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
1942 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Triệu Thị Hiền
PGS.TS Bùi Huy Khiên 2019 Quản lý công
1943 ThS
QLNN về đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công tại tỉnh Bắc Kạn
Ma Thị Quỳnh
TS. Hoàng Thị Bích Loan 2019 Quản lý công
1944 ThS
Xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Phùng Thị Mai
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2019 Quản lý công
1945 ThS
QLNN về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Hoàng Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 2019 Quản lý công
1946 ThS
Vai trò của cơ quan thanh tra trong phòng, chống tham nhũng - Từ thực tiễn của thanh tra Bộ Nội vụ
Nguyễn Quang Hưng
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2019 Quản lý công
1947 ThS
QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
Trần Thị Hoàn
TS. Nguyễn Hải Đăng 2019 Quản lý công
1948 ThS
QLNN về thi đua khen thưởng ở một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Việt Dũng
PGS.TS Phạm Kiên Cường 2019 Quản lý công
1949 ThS
QLNN về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Diễm Hương
TS. Lê Anh Xuân 2019 Quản lý công
1950 ThS
QLNN về bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Bắc Kạn
Nông Quang Nhất
TS. Chu Xuân Khánh 2019 Quản lý công