Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2041 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
PGS.TS Nguyễn Văn Quang 2019 Luật Hiến pháp
2042 ThS
Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự - Từ Thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Bình Định
GS.TS Đào Trí Úc 2019 Luật Hiến pháp
2043 ThS
Đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Nguyễn Anh Đức
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh 2019 Luật Hiến pháp
2044 ThS
Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Bạch Khánh Huyền
Trần Kiên 2020 Luật Hiến pháp
2045 ThS
Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam - từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Phạm Hoàng Chính
TS. Nguyễn Hải Long 2019 Luật Hiến pháp
2046 ThS
Thực hiện pháp luật về giảng viên - Từ thực tiễn trường Cao đẳng sư phạm Trung ương
Hoàng Thị Nguyệt Nga
TS. Nguyễn Thị Thu Hương 2019 Luật Hiến pháp
2047 ThS
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngô Huyền Công
TS. Trần Văn Thuân 2019 Luật Hiến pháp
2048 ThS
Pháp luật về xét xử hành chính ở nước ta hiện nay
Nguyễn Ngọc Linh
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh 2020 Luật Hiến pháp
2049 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao ở Việt Nam hiện nay
Ngô Thị Mai
GS.TS Đào Trí Úc 2019 Luật Hiến pháp
2050 ThS
Thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng - từ thực tiễn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Phù Thị Quỳnh Ly
TS. Tạ ngọc Hải 2019 Luật Hiến pháp
2051 ThS
Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2019 Luật Hiến pháp
2052 ThS
Thực hiện pháp luật về thanh tra y tế tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Đặng Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2019 Luật Hiến pháp
2053 ThS
Thực hiện pháp luật về cư trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Tuấn Anh
TS. Nguyễn THị Anh Thư 2019 Luật Hiến pháp
2054 ThS
Pháp luật về an toàn thực phẩm tại Sở công thương thành phố Hà Nội
Đinh Thị Tâm
TS. Nguyễn Khánh Ly 2019 Luật Hiến pháp
2055 ThS
Thực hiện pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Nam Hải
TS. Bùi Thị Hải 2019 Luật Hiến pháp
2056 ThS
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương
Trần Quyết Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp
2057 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
Bùi Thị Thu Hương
PGS.TS Trương Hồ Hải 2020 Luật Hiến pháp
2058 ThS
giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nguyễn Hoàng Tố Linh
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2020 Luật Hiến pháp
2059 ThS
Thực hiện đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thạch
TS. Bùi Thị Hải 2020 Luật Hiến pháp
2060 ThS
Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Hà
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
2061 ThS
QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
BÙI ĐỨC HUY
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
2062 ThS
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH TRỊ THIÊN
NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2017 Tài chính - Ngân hàng
2063 ThS
QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH
NGUYỄN TIẾN ĐỨC
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Tài chính - Ngân hàng
2064 ThS
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HƯNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
2065 ThS
CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
2066 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ THÙY LINH
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
2067 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ THANH PHÚC
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2017 Quản lý công
2068 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN ĐÌNH HOÀ
TS. TRẦN NGHỊ 2017 Quản lý công
2069 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG TẤN PHƯƠNG
PGS. TS NGUYỄN HỮU TRI 2017 Quản lý công
2070 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN VĂN TRƯỜNG
TS. LẠI ĐỨC VƯỢNG 2017 Quản lý công