Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
181 ThS
Hoạt động quan hệ công chúng tại Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam
Lê Thị Thúy
TS. Nguyễn Quỳnh Nga 2020 Quản lý công
182 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động Ligistics trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Tâm
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2020 Quản lý công
183 ThS
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Tô Quang Tạo
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
184 ThS
Hoàn thiện chính sách tuyển dụng công chức cấp xã ở Việt Nam
Nguyễn Bích Thủy
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
185 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
Nguyễn Ngọc Phát
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
186 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về giáo dục từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Mai Hương
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
187 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức khối phòng, ban tại Học viện y - dược học cổ truyền Việt Nam
Vũ Thị Mai Hương
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
188 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về môi trường trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đào Thị Quỳnh
TS. Jung Gun-Yuong 2020 Quản lý công
189 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật số của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Nguyễn Chiến Thắng
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
190 ThS
Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trên địa bàn quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Thị Thu Hiền
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
191 ThS
Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Cao Thị Ngọc Thoa
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
192 ThS
Bồi dưỡng công chức phường quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Thị Phương Trang
TS. Vũ Thị Kim Vân 2020 Quản lý công
193 ThS
Chất lượng công chức văn phòng tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phoulaiat Bounpheng
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
194 ThS
Sử dụng công chức cấp huyện, huyện Xaythany, thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phommachanh Souksavanh
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
195 ThS
Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành giáo dục thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Hueangkhamxay Sayaseng
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2020 Quản lý công
196 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Chăm pa sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khenboota Phousaveng
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
197 ThS
Xã hội hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hứa Trần Gia Linh
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
198 ThS
Đánh giá viên chức tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thĩ Hồng Mơ
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
199 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Phi Yến
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
200 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Duy
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
201 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiều Thị Thanh Thúy
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
202 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh - Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Hồng Yến
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
203 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hà Thị Thùy Linh
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
204 ThS
Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
Chắng Ngọc Quỳnh
PGS.TS Hoàng Mai 2020 Chính sách công
205 ThS
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Ngọc Xuân
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
206 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hải Vân
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
207 ThS
Bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Lê Minh Trung
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
208 ThS
Chất lượng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Huỳnh Quang Thanh Trúc
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2020 Quản lý công
209 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Thanh Trúc
TS. Nguyễn Hoàng Phương 2020 Quản lý công
210 ThS
Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở riêng lẻ và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Lê Minh Triết
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công