Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2071 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG THỊ HOÀI
TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2017 Quản lý công
2072 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
TS. PHÙNG VĂN HIỀN 2017 Quản lý công
2073 ThS
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ DUY NHẤT
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
2074 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN DANH HÀO
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2017 Quản lý công
2075 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT LINH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
2076 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ NGỌC BẢO
PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Quản lý công
2077 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ KIM OANH
TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2017 Quản lý công
2078 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM
TRẦN CÔNG HIỆU
PGS.TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2017 Quản lý công
2079 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ HUYỀN TRÂM
TS. LÊ ANH XUÂN 2017 Quản lý công
2080 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ CHÍ NGHĨA
PGS.TS LÊ CHI MAI 2017 Quản lý công
2081 ThS
NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
BÙI THỊ NGỌC THANH
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
2082 ThS
HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ NHƯ THỦY
TS. TRẦN ĐỨC LƯỢNG 2017 Quản lý công
2083 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2017 Quản lý công
2084 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THANH HÀ
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2017 Quản lý công
2085 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG VĨNH PHÚ
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
2086 ThS
NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CÔNG CHỨC THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN MẠNH HÀ
TS. HOÀNG MAI 2017 Quản lý công
2087 ThS
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT PHÚC
TS. TRỊNH ĐỨC HƯNG 2017 Quản lý công
2088 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của UBND quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thị Kim Hằng
TS. Phạm Quang Huy 2018 Quản lý công
2089 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Di Khang
TS. Phan Ánh Hè 2018 Quản lý công
2090 ThS
Chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ từ thực tiễn Tp.HCM
Lê Minh Khánh
TS. Hà Quang Thanh 2018 Quản lý công
2091 ThS
Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 9 Tp.HCM
Ngô Thị Minh Hòa
TS. Tần Xuân Bảo 2018 Quản lý công
2092 ThS
Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, Tp.HCM
Phạm Quốc Thuật
TS. Nguyễn Thắng 2018 Quản lý công
2093 ThS
Quản lý tài chính tại Sở Xây dựng Tp.HCM
Nguyễn Thị Hạnh
PGS.TS. Vương Đức Hoàng QUân 2018 Quản lý công
2094 ThS
Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở Bến Tre
Đỗ Thị Xuân Mai
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2018 Quản lý công
2095 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Tp.HCM
Lê Minh Duẩn
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
2096 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, TP.HCM
Trần Đông Hải
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Quản lý công
2097 ThS
Xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ công về đo đạc về bản đồ tại văn phòng đăng ký đất đai, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thành Chương
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
2098 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ QUỲNH ANH
PGS.TS NGÔ THÀNH CAN 2018 Quản lý công
2099 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THỊ ĐỨC HẢO
PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Quản lý công
2100 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐÀO VĂN MẪU
PGS. TS. NGUYỄN BÁ CHIẾN 2017 Quản lý công