Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2101 ThS
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ CHÂU TRÂM
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2017 Quản lý công
2102 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG THỊ THÙY LINH
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2017 Quản lý công
2103 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯƠNG CÔNG ĐIỆP
PGS.TS. TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2017 Quản lý công
2104 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
ĐINH THỊ GIANG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Quản lý công
2105 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯƠNG THỊ MINH CẢNH
TS. ĐẶNG ĐÌNH THANH 2017 Quản lý công
2106 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG 2017 Quản lý công
2107 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÚY HẰNG
TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN 2017 Quản lý công
2108 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ DIỆU HÀ
TS. NGUYỄN NGỌC VÂN 2017 Quản lý công
2109 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÙY VÂN
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2017 Quản lý công
2110 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
MAI TẤN TIẾN
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2017 Quản lý công
2111 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THANH CƯỜNG
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2017 Quản lý công
2112 ThS
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ MINH TUYỀN
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2017 Quản lý công
2113 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
LÊ THỊ PHƯƠNG
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Quản lý công
2114 ThS
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 16 XÃ VÙNG BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ ÁI LOAN
PGS. TS NGUYỄN HỮU HẢI 2017 Quản lý công
2115 ThS
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN BÍCH THẢO
TS. HOÀNG THỊ NGÂN 2017 Quản lý công
2116 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN XUÂN DIỆU
PGS.TS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2017 Quản lý công
2117 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM XUÂN TRƯỜNG
PGS.TS. HOÀNG VĂN CHỨC 2017 Quản lý công
2118 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
HÀ THỊ ÁNH TUYẾT
TS. TRỊNH ĐỨC HƯNG 2017 Quản lý công
2119 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VĂN HIỂN
TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2017 Quản lý công
2120 ThS
CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ DIỆU KHÁNH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2017 Quản lý công
2121 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THANH HIÊN
TS. NGUYỄN TỪ 2017 Quản lý công
2122 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM XUÂN TÂN
TS. ĐẶNG THÀNH LÊ 2017 Quản lý công
2123 ThS
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
NGÔ THỊ LỆ THỦY
TS. NGUYỄN THỊ HÀ 2017 Quản lý công
2124 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ NGỌC LAN
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Quản lý công
2125 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG BẢO TÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HÀ MINH PHƯỚC
PGS.TS. ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2017 Quản lý công
2126 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ BÍCH NGHỊ
TS. HOÀNG SỸ KIM 2017 Quản lý công
2127 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN BÁ MINH
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2017 Quản lý công
2128 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ HẢI THANH
PGS.TS. ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2017 Quản lý công
2129 ThS
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG
PGS.TS. NGÔ THÀNH CAN 2017 Quản lý công
2130 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN HƯƠNG LÂM
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Quản lý công