Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2131 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN VỐN ODA TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT TUẤN
TS. ĐỖ THỊ KIM TIÊN 2017 Quản lý công
2132 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN HỮU VĨNH
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Quản lý công
2133 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN VĂN LANH
PGS.TS. TRANG THỊ TUYẾT 2017 Quản lý công
2134 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐÀO HỮU TUẤN
PGS.TS. HOÀNG VĂN CHỨC 2017 Quản lý công
2135 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
PGS.TS. VŨ DUY YÊN 2017 Quản lý công
2136 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỔNG HỢP VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THANH NGA
TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG 2017 Quản lý công
2137 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
BÙI THỊ HUYỀN MY
TS. VŨ HỒNG HUY 2017 Quản lý công
2138 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ THANH PHÚC
PGS.TS. LƯU KIẾM THANH 2017 Quản lý công
2139 ThS
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU VÂN 2017 Quản lý công
2140 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2017 Quản lý công
2141 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN
TRƯƠNG NỮ TRẦN CHUNG
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2142 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM QUỐC VƯƠNG
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2143 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÊ VĂN VƯƠNG
TS. NGUYỄN QUANG VỸ 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2144 ThS
PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC CẤP XÃ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN HỒNG NHẬT
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2145 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HIỆN NAY
NGUYỄN ANH TOÀN
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2146 ThS
THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
LÊ CHĂM THƯ
PGS.TS. VŨ ĐỨC ĐÁN 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2147 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
NGUYỄN HỒNG ĐỨC
TS. NGUYỄN NGỌC THAO 2017 Tài chính - Ngân hàng
2148 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ HỒNG DẠ HẠ THU
PGS.TS. LÊ THỊ ANH VÂN 2017 Tài chính - Ngân hàng
2149 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ THU CÚC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
2150 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
2151 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
TRƯƠNG LÊ THẢO TÂM
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2017 Tài chính - Ngân hàng
2152 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ QUA THỰC TIỄN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG QUỐC HÙNG
PGS.TS. TRẦN THỊ CÚC 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2153 ThS
HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN SỸ TUẤN ANH
TS.NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
2154 ThS
Xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hữu Thế
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2155 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Tp.HCM
Vũ Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Văn Phương 2017 Quản lý công
2156 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan Tp.HCM
Vũ Ngọc Diệp
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
2157 ThS
Năng lực công chức tài chính - kế toán phường tại quận 5, Tp.HCM
Vũ Đức Thắng
TS. Nguyễn Thắng 2017 Quản lý công
2158 ThS
Đánh giá công chức tại Bộ ngoại giao, nước CHDCND Lào
Vanxay Keovilay
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
2159 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM
Ung Thị Minh Trang
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
2160 ThS
Quản lý kê khai thuế qua mạng trên địa bàn Tp.HCM
Trương Thị Phương Thảo
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công