Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2161 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trương Đức Thành
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
2162 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại UBND quận Tân Phú Tp.HCM
Trịnh Hà Kim Yến
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
2163 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Văn Thanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
2164 ThS
Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Trần Trung Lập
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
2165 ThS
Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trần Tiến Dũng
TS. Phan Văn Hùng 2017 Quản lý công
2166 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trần Thiện Lộc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
2167 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Thị Thủy
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
2168 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Trần Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
2169 ThS
Năng lực công chức quản lý cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Việt
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2170 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Nhân
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
2171 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
2172 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Dương
Trần Nguyễn Thảo Nguyên
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
2173 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Trần Ngọc Quyên
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
2174 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Sang
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
2175 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Chiến
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
2176 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Trần Lê Bảo Trâm
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
2177 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Trần Kim Phụng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
2178 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Kiếm Phong
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
2179 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Tô Việt Huỳnh
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
2180 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thái Văn Phúc
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
2181 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Tạ Văn Dũng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2182 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Sorselanong Sivilay
TS. Lê Thị Trúc Anh 2017 Quản lý công
2183 ThS
Quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Quảng Quốc Huy
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
2184 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Phùng Thị Huyền Trang
TS. Nguyễn Trung Đông 2017 Quản lý công
2185 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Phan Quốc Trung
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
2186 ThS
Quản lý nhà nước về tạm trú, tạm vắng của chính quyền cấp xã trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Phan Quốc Dũng
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
2187 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long
Phạm Vũ Ninh
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
2188 ThS
Tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận
Phạm Viết Diệu Thảo
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
2189 ThS
Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Phạm Văn Út
TS. Trần Nghị 2017 Quản lý công
2190 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Phạm Văn Mạnh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công