Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2191 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng-thống kê cấp xã huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Văn Lý
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2192 ThS
Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thu Thủy
TS. Trương Đình Chiến 2017 Quản lý công
2193 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thanh Văn
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2194 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Phạm Hồng Ngọc
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công
2195 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Phạm Bình Long
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
2196 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Nhan Văn Truyện
TS. Nguyễn Thị Thủy 2017 Quản lý công
2197 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Xuân Kiệm
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
2198 ThS
Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Việt Bằng
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
2199 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Nhựt
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
2200 ThS
Chất lượng công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Mường
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
2201 ThS
Dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tai UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Giặc
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
2202 ThS
Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận 8, Tp.HCM
Nguyễn Văn Anh
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Quản lý công
2203 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Trung Tiến
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
2204 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Tp.HCM
Nguyễn Thị ngọc Tú
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
2205 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thị Ngọc Thương
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
2206 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Thị Ngọc Châu
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
2207 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 2017 Quản lý công
2208 ThS
Năng lực chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Minh Thanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2209 ThS
Giám sát giải quyết khiếu nại của đoàn đại biểu quốc hội-từ thực tiễn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Hoa Cúc
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
2210 ThS
Sử dụng công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thị Cẩm Tú
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2211 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Bích Phượng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
2212 ThS
Đánh giá thực thi công vụ của công chức phường trên địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thanh Tân
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
2213 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thanh Long
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
2214 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thái Quỳnh Như
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
2215 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện thủ tục hành chính của UBND quận 3, Tp.HCM
Nguyễn Sĩ Quý
TS. Nguyễn Văn Y 2017 Quản lý công
2216 ThS
Đánh giá viên chức tại các bệnh viện công lập tuyến quận/ huyện, Tp.HCM
Nguyễn Như Tuyết Trinh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
2217 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Như Minh Thu
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
2218 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Ngọc Lan Anh
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2017 Quản lý công
2219 ThS
Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại quận 3, Tp.HCM
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2220 ThS
Hợp tác công-tư (PPP) trong phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nguyễn Minh Phú
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công