Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2221 ThS
Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập tại Tp.HCM
Nguyễn Mai Khánh Linh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
2222 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Khắc Nam Sơn
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
2223 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Hữu Trí
PGS.TS. Đinh THị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2224 ThS
Quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại huyện Củ Chi, Tp.HCM
Nguyễn Hồng Loan
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2017 Quản lý công
2225 ThS
Quản lý về thu thuế sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Hoài Bảo
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
2226 ThS
Đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Đức Kim Ngân
Ts. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
2227 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Diệp Phương Nghi
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
2228 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Đăng Duy
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Quản lý công
2229 ThS
Năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Tp.HCM
Ngô Trí Dũng
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
2230 ThS
Quản lý công chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngô Thị Hồng Gấm
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
2231 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa-xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Ngô Thị Bích Thủy
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Quản lý công
2232 ThS
Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Ngô Thanh Hùng
TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy 2017 Quản lý công
2233 ThS
Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngô Đức Tín
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2234 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Ngô Đoàn Thúy Anh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
2235 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
Mai Hoàng Khởi
TS. Lê Như Thanh 2017 Quản lý công
2236 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lưu Văn Quang
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
2237 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Liêu Khắc Dũng
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2238 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Lê Văn Quý
TS. Đinh Công Tiến 2017 Quản lý công
2239 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Văn Quý
TS. Phan Hải Hồ 2017 Quản lý công
2240 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lê Thị Thúy An
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2241 ThS
Đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lê Thị Thiên Trang
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Quản lý công
2242 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đông Nai
Lê Thị Ngọc Loan
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2243 ThS
Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Lê Thị Kiều Diễn
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
2244 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Thị Hồng Nho
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
2245 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Thanh Bằng
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2246 ThS
Nâng cao năng lực quản lý của trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Lê Tấn Linh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2247 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kiên Giang
Lê Minh Hiếu
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
2248 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Lê Minh Cường
TS. Hoáng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
2249 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
Lê Lâm Sơn
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
2250 ThS
Quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại tỉnh Kiên Giang
Lê Hoàng Thịnh
TS. Trần Hưng Bình 2017 Quản lý công