Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2251 ThS
Đánh giá công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân, Tp.HCM
Lê Đức Lãm
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
2252 ThS
Năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Lê Bá Đài
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2253 ThS
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan tỉnh Kiên Giang
Lâm Quang Nghĩa
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
2254 ThS
Quản lý nhà nươcs đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lâm Nhựt Thuận
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
2255 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Lâm Kim Cương
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
2256 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội của UBND phường tại quận 12, Tp.HCM
Khưu Công Thuận
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
2257 ThS
Phát triển nguồn nhân lực giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn Tp.HCM
Khê Văn Mạnh
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
2258 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM
Kha Thị Cẩm Hường
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
2259 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Sam Phan tỉnh Phong Sa Ly nước CHDCND Lào
Keovilay Khamphan
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
2260 ThS
So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc
Jang Tai Min
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
2261 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Huỳnh Thị Ngọc Lan
TS. Trương Văn Sinh 2017 Quản lý công
2262 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Thị Kim Hương
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
2263 ThS
Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Thanh Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2264 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại Tp.HCM
Huỳnh Phạm Khánh Ngọc
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
2265 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình, Tp.HCM
Hồ Thị Diệp
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công
2266 ThS
Quản lý nhà nước về cư trú tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Hồ Ngọc Lan Nhi
TS. Phan Hải Hồ 2017 Quản lý công
2267 ThS
Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở y tế tỉnh Kiên Giang
Hồ Minh Hải
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2268 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở quận 10, Tp.HCM
Hàng Thị Huyền
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
2269 ThS
Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước tại UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức
Đoàn Thị Tú Linh
TS. CHu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
2270 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Đoàn Ngọc Đức
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2271 ThS
Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Đoàn Minh Mực
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
2272 ThS
Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập
Đoàn Cẩm Bình
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
2273 ThS
Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung
Đỗ Văn Dũng
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2274 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Đỗ Thị Thanh Hiền
PGS. TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
2275 ThS
Giám sát của HĐND cấp xã, ở huyện Củ Chi, TP.HCM
Đỗ Thị Ngọc Phụng
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Quản lý công
2276 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Đỗ Ngọc Thu
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
2277 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Đỗ Cao Khoa
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
2278 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Paksế, tỉnh Champasack, nước CHDCND Lào
Divisay Sidthisay
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
2279 ThS
Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đinh Thị Hồng Thắm
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
2280 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Diệp Quốc Phong
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công