Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2281 ThS
Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực miền nam
Đậu Văn Tráng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
2282 ThS
Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Đào Văn Mười
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
2283 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Danh Ngọc Bình
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
2284 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Đặng Kim Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
2285 ThS
Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM theo kết quả công việc
Cao Thị Hải Vân
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
2286 ThS
Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Tp.HCM
Bùi Thị Minh Thu
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
2287 ThS
BẢO ĐẢM PHÁP LÝ THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN Ở TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN THỊ TUYẾT VY
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2288 ThS
MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỈNH PHÚ YÊN TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
NGUYỄN THỊ TÚ VƯƠNG
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2289 ThS
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHAN HOÀI VŨ
TS. ĐỖ THỊ KIM TIÊN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2290 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
BÙI NGỌC TUẤN
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2291 ThS
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN VĂN TIN
TS. TRẦN NGHỊ 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2292 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN Ở CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC MIỀN TRUNG
ĐỖ MẠNH THẮNG
TS. PHẠM THỊ HUYÊN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2293 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHẠM ANH TÂN
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2294 ThS
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2295 ThS
PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ LANH
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2296 ThS
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
TRẦN CÔNG HOAN
PGS.TS. VŨ ĐỨC ĐẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2297 ThS
NĂNG LỰC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN MINH GIÁC
TS. PHAN VĂN HÙNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2298 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN CỦA PHẠM NHÂN - TỪ THỰC TIỄN CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC MIỀN TRUNG
TRẦN VĂN DŨNG
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2299 ThS
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Ở HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
HÀ LƯƠNG ĐỨC
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2300 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
VŨ ANH TUẤN
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2301 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG
PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2302 ThS
HOẠT ĐỘNG THANH TRA LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ THIÊN KIỀU
TS. NGUYỄN QUỐC HIỆP 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2303 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG
PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2304 ThS
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THANH HÒA
TS. BÙI THỊ THANH THÚY 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2305 ThS
KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ CẨM GIANG
TS. TẠ NGỌC HẢI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2306 ThS
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THÀNH DUYÊN
TS. HOÀNG HÙNG HẢI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2307 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2308 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ DUNG
PGS.TS. TRẦN THỊ CÚC 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2309 ThS
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
PGS.TS. VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2310 ThS
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ BẢO CHI
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính