Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2341 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Lê Thị Hà My
PGS. TS Nguyễn Ngọc Đào 2017 Quản lý công
2342 ThS
Tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay
Nguyễn Thị Phương Trang
PGS. TS Nguyễn THị Thu Hà 2017 Quản lý công
2343 ThS
Quản lý hồ sơ công chức thuộc Bộ Nội vụ
Tạ Thị Tuyết Nhung
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
2344 ThS
Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đào Thị Thư
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
2345 ThS
Quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại Cục đăng kiểm Việt Nam
Phạm Thị Trà My
PGS. TS Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
2346 ThS
Quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ y tế
Vũ Thị Lê Quy
PGS. TS Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
2347 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội vụ
Lê Thanh Tùng
PGS. TS Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
2348 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Lương Ngọc Thành
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
2349 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường
Văn Thị Hoài Thanh
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2017 Quản lý công
2350 ThS
Quản lý Nhà nước về việc làm của thanh niên ở nông thôn - Từ thực tiễn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Phạm Văn Tính
PGS. TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2351 ThS
Đánh giá công chức xã trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Tạ Quang Đạt
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
2352 ThS
Thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiêm Hồng Hải
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
2353 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên
Trần Thu Trang
PGS. TS Nguyễn Minh Phương 2017 Quản lý công
2354 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng - thống kê các phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Vương Thị Ánh Tuyết
TS. Hà Quang Ngọc 2017 Quản lý công
2355 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Vũ Thị Hoa
PGS. TS Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2356 ThS
Đổi mới cung cấp dịch vụ trực tuyến ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Vũ Duy Linh
PGS. TS Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
2357 ThS
Quản trị văn phòng của Tổng cục thể dục thể thao - Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Phạm Quốc Hưng
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
2358 ThS
Quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đặng Tiến Lộc
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
2359 ThS
Tổ chức lao động khoa học cho công chức thuộc các phòng nội vụ huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Xuân Trường
TS. Nguyễn Nghị Thanh 2017 Quản lý công
2360 ThS
Thể chế quản lý giảng viên thỉnh giảng trong các trường đại học - từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Tuấn Hưng
PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
2361 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Thu Lan
TS. Nguyễn Nghị Thanh 2017 Quản lý công
2362 ThS
Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động của Việt Nam sang khu vực Bắc Á
Kiều Thị Thúy Hằng
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2017 Quản lý công
2363 ThS
Quản lý tài chính đối với báo gia đình và xã hội thuộc Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế
Lê Thị Phương Thanh
TS. Đặng Thị Hà 2017 Quản lý công
2364 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội
Nguyễn Đình Tuấn
GS. TS Nguyễn Đăng Thành 2017 Quản lý công
2365 ThS
Chất lượng công chức Bộ Tài nguyên và môi trường
Nguyễn Đức Nam
PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh 2017 Quản lý công
2366 ThS
Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản
Đỗ Thị Hà
TS. Trần Hậu Thành 2017 Quản lý công
2367 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị - từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hiền
PGS. TS Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
2368 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tại Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội
Trần Thị Thanh Hòa
PGS. TS Vũ Thanh Sơn 2017 Quản lý công
2369 ThS
Chính sách phát triển nguồn nhân lực của thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sisouphanh Khounpasith
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
2370 ThS
Quảnh lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngô Bình Nam Giang
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công