Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
211 ThS
Quản lý nhà nước đối với nước mặt trong sản xuất nông nghiệp tại Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Bùi Thế Trang
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
212 ThS
Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Hà Minh Trang
PGS. TS.Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
213 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh An Giang
Trần Huyện Tỉnh
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
214 ThS
Quản lý nhà nước về Nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Thủy Tiên
TS. Đinh Công Tiến 2020 Quản lý công
215 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Bích Thúy
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
216 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Trịnh Thị Bích Thuận
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
217 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Võ Văn Tân
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
218 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Văn Tài
TS. Lê Thị Hoa 2020 Quản lý công
219 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Đỗ Hoàng Kim Qui
TS. Đào Đăng Kiên 2020 Quản lý công
220 ThS
Tạo động lực làm việc cho Viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Huỳnh Thị Diễm Phúc
TS. Lê Anh Xuân 2020 Quản lý công
221 ThS
Đánh giá viên chức tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang
Lê Thành Nhân
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
222 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
Khưu Phong Nhã
PGS.TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
223 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hòa hảo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thái Nguyên
TS. Trần Trọng Đức 2020 Quản lý công
224 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Trương Thị Tuyết Ngọc
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
225 ThS
Văn hóa công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Trần Thị Tuyết Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
226 ThS
Bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Mai Linh
PGS.TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
227 ThS
Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
Nguyễn Huyền Linh
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
228 ThS
Quản lý nhà nước đối với trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Huỳnh Văn Lành
TS. Đào Đăng Kiên 2020 Quản lý công
229 ThS
Tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Trường Cao đẳng Cần Thơ
Lê Bá Hòa
TS. Lê Như Phong 2020 Quản lý công
230 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyễn Phước Hậu
TS. Nguyễn Thu Thủy 2020 Quản lý công
231 ThS
Quản lý nhà nước về Môi trường trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Trương Văn Hạng
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
232 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Huỳnh Văn Tiền Em
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
233 ThS
Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang
Lê Văn Duyên
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
234 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Nguyễn Minh Thái Dương
TS. Nguyễn Trung Đông 2020 Quản lý công
235 ThS
Năng lực thực thi công vụ của Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Lê Đông Du
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
236 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên địa bàn tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Thu Cúc
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
237 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Đỗ Văn Bình
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh 2020 Quản lý công
238 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Hoàng Anh
TS. Lê Văn Hòa 2020 Quản lý công
239 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mai Thanh Toàn
TS. Nguyễn Hoàng Phương 2020 Quản lý công
240 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Nguyễn Võ Anh Thư
TS. Vũ Thành Luân 2020 Quản lý công