Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2461 ThS
Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Mạnh Tuấn
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
2462 ThS
Thực hiện pháp luật về hộ tịch ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Bảo Trang
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2463 ThS
Văn hóa công sở của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Đỗ Thị Minh Thu
TS.Lê Anh Xuân 2017 Quản lý công
2464 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Trần Thị Xuyến
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2465 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
2466 ThS
Quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng
TS. Hồ Ánh Sáng 2016 Quản lý công
2467 ThS
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Hương
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2468 ThS
Quản lý nhà nước về hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
Hoàng Diệu Hoa
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
2469 ThS
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Phạm Văn Lâm
TS. Hoàng Sỹ Kim 2016 Quản lý công
2470 ThS
Quản lý nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Phạm Thị Thu Hà
PGS.TS. Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
2471 ThS
Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Kim Dung
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
2472 ThS
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Từ thực tiễn thị xã Đông Triều - Quảng Ninh
Trần Thị Mai
PGS.TS. Vĩ Trọng Hách 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2473 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Phùng Đức Luân
TS.Đoàn Thị Hòa 2016 Quản lý công
2474 ThS
Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thành Bắc
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Quản lý công
2475 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Hoàng Xuân Thái
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
2476 ThS
Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Lê Quốc Huân
GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 2016 Quản lý công
2477 ThS
Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Mạnh Hùng
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2478 ThS
Xây dựng nông thôn mới của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Trần Thị Hồng Phượng
TS.Phùng Văn Hiền 2017 Quản lý công
2479 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở Việt Nam
Nguyễn Thùy Nhung
TS. Nguyễn Việt Hùng 2016 Quản lý công
2480 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Quang Hồng 2016 Quản lý công
2481 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Vũ Thị Thanh Hương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
2482 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân Lào
Thalonsay Thammavong
TS. Lương Minh Việt 2016 Quản lý công
2483 ThS
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Salavăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souksomphone Pholasa
TS. Nguyễn Duy Hạnh 2016 Quản lý công
2484 ThS
Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Soukanh Mienglavanh
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Quản lý công
2485 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sithanome Phommachanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
2486 ThS
Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phettha Vone MounSouphom
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2016 Quản lý công
2487 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Phương
PGS.TS Lê Kim Việt 2016 Quản lý công
2488 ThS
Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thị Minh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2016 Quản lý công
2489 ThS
Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại chức
Trịnh Huyền Mai
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
2490 ThS
Năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
Nguyễn Thị Khanh
TS. Hà Quang Ngọc 2016 Quản lý công