Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2491 ThS
Năng lực cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Trịnh Hồng Sơn
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
2492 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Huyền Trang
TS. Nguyễn Thị Thúy 2016 Quản lý công
2493 ThS
Hiện đại hóa công tác văn thư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Thanh Hà
TS. Nguyễn Bùi Nam 2016 Quản lý công
2494 ThS
Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hà
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
2495 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hua Phăn, nước CHDCND Lào
Mailoei Phimasone
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Quản lý công
2496 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngọc
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Quản lý công
2497 ThS
Quản lý nhà nước trên địa bản tỉnh Quảng Ninh
Đinh Thị Thùy Liên
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Quản lý công
2498 ThS
Đánh giá quy tắc ứng xử tại bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội
Trần Mỹ Hạnh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 2016 Quản lý công
2499 ThS
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy Ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Chu Văn Khánh
TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 Quản lý công
2500 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Likhit Saetern
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
2501 ThS
Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khamdeng Indavong
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2016 Quản lý công
2502 ThS
Hoạt động ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hằng
TS. Ngô Kim Ngân 2017 Quản lý công
2503 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Hồng Quân
TS. Trịnh Đức Hưng 2017 Quản lý công
2504 ThS
Quản lý Tài chính tại trường đại học Hùng Vương
Nguyễn Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 2017 Tài chính ngân hàng
2505 ThS
Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội
Đoàn Thu Trang
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2016 Quản lý công
2506 ThS
Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
SangKhome DouangPhaChanh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
2507 ThS
Phát triển Chính phủ điện tử ở CHDCND Lào
Đalasen Sunthon
PGS.TS. Bế Trung Anh 2016 Quản lý công
2508 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Bùi Kim Cúc
PGS.TS. Đinh Văn Mậu 2016 Quản lý công
2509 ThS
Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
BounXay Xaysavath
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri 2016 Quản lý công
2510 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh SaVanNaKhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhoneSaVanh PhaThitHack
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
2511 ThS
Chất lượng công chức Bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
SengKeo BounLoie
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2512 ThS
Thể chế Quản lý nhà nước - thực tiễn tại Bộ thông tin và truyền thông
Lương Quý Thăng
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2017 Quản lý công
2513 ThS
Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Bounmy LaoFaiDang
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2017 Quản lý công
2514 ThS
Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhoneSaVanh OunKhamPang
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2017 Quản lý công
2515 ThS
Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại sở Y tế Hà Nội
Trần Minh Huyền
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
2516 ThS
Hiện đại hóa hành chính tại UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Tạ Thị Diệu Hằng
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
2517 ThS
Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thanh Tuấn
TS. Nguyễn Quang Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2518 ThS
Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Lê Như Minh Nam
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
2519 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phạm Thị Việt Anh
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Quản lý công
2520 ThS
Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An
Nguyễn Thị Kim Dung
GS.TSKH. Nguyễn Đăng Thành 2017 Quản lý công