Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2521 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy Ban nhân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Lương Thị Thu Huỳnh
TS. Nguyễn Thu Hà 2017 Quản lý công
2522 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
2523 ThS
Quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên
Lê Thúy Quỳnh
TS. Đặng Thị Hà 2017 Quản lý công
2524 ThS
Quản lý thuế nội địa đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Loan Anh
PGS.TS. Thái Thanh Hà 2017 Tài chính ngân hàng
2525 ThS
Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Phạm Thị Thanh Hoa
PGS.TS. Lê Chi Mai 2016 Quản lý công
2526 ThS
Huy động vốn khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Nguyễn Thị Kim Ngân
PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn 2017 Tài chính ngân hàng
2527 ThS
Tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc Êđê tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Thọ
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2528 ThS
Thanh tra cấp huyện - Từ thực tiễn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Đình Quang
TS. Trần Đức Lượng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2529 ThS
Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Đặng Như Phú Tân
TS. Nguyễn Hải Ninh 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2530 ThS
Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Từ thực tiễn tỉnh Đăk Nông
Trần Mạnh Tuấn
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Quản lý công
2531 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của văn phòng UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk
Trần Ánh Hồng
PGS.TS. Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
2532 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đăk Nông
Trần Ngọc Lâm
TS. Hoàng Quang Đạt 2017 Quản lý công
2533 ThS
Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đăk Nông
Tô Quang Học
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
2534 ThS
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách - Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên
Phan Tiến Dũng
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
2535 ThS
Chất lượng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk R'Lấp tỉnh Đăk Nông
Phạm Thị Kiều Oanh
TS. Lê Như Thanh 2017 Quản lý công
2536 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Phạm Thanh Long
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2017 Quản lý công
2537 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Vũ Lộc
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
2538 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã tại huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Tiến
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
2539 ThS
Giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế
Nguyễn Thị Lưu Huỳnh
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
2540 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Quốc Dũng
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
2541 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Kim Khánh
TS. Đặng Thị Minh 2017 Quản lý công
2542 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghè trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nay Ni Va
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
2543 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
Phạm Lãnh Sáng
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
2544 ThS
Phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Phương Nhung
TS. Phạm Tuấn Anh 2017 Quản lý công
2545 ThS
Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Văn Minh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
2546 ThS
Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Mai Anh
PGS.TS. Lê Trọng Hách 2017 Quản lý công
2547 ThS
Chinh sách giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lâm Vĩnh Ái
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Quản lý công
2548 ThS
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Hồ Bá Bằng
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
2549 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển bền vững cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Hồng Nhung
TS.Nguyễn Văn Tuyên 2017 Quản lý công
2550 ThS
Năng lực cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã huyện Đăk R'Lắp tỉnh Đăk Nông
Lê Quang Trường
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công