Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2581 ThS
Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai - từ thực tiễn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Văn Chuyên
TS. Nguyễn Minh Sản 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2582 ThS
Chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thùy Nhung
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
2583 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Trường Sơn
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2584 ThS
Tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vình Phúc
Đinh Xuân Hậu
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2585 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
Trịnh Thị Thu Hương
PGS.TS Đặng Khắc Anh 2017 Quản lý công
2586 ThS
Bồi dưỡng cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
Tô Tuấn Anh
TS. Hoàng Quang Đạt 2017 Quản lý công
2587 ThS
Quản lý thu ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Phùng Văn Hiền 2017 Quản lý công
2588 ThS
Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk
Trần Văn Hào
TS. Nguyễn Thành Dũng 2017 Quản lý công
2589 ThS
Tổ chưc thực hiện giáo dục pháp luật tại các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Thảo Dịu
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
2590 ThS
Đánh giá công chức dựa trên năng lực tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Lê Thanh Đông
TS. Đỗ Văn Dương 2017 Quản lý công
2591 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địabàn huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk
Y-Mơ Mlô
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
2592 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Vũ Đào Anh Vũ
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
2593 ThS
Quản lý nhà nước về thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Đăk Lăk
Trương Quang Trung
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
2594 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Gia Lai
Trần Trung Kỳ
TS.Đinh Khắc Tuấn 2017 Quản lý công
2595 ThS
Hoạt động thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Từ Hữu Công
TS.Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
2596 ThS
Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai
Phan Thị Linh Giang
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2017 Quản lý công
2597 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Phạm Thị Hồng Mong
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
2598 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
Phạm Quốc Cường
TS. Nguyễn Duy Thụy 2017 Quản lý công
2599 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Phạm Hữu Hải
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2600 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Thúy Hiền
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2601 ThS
Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lawk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin
Nguyễn Tuấn Anh
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
2602 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng dân dụng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Quỳnh Mai
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
2603 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức phường thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Ngọc Thông
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2017 Quản lý công
2604 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Huyền Minh Trang
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
2605 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Anh Dũng
TS. Đỗ Văn Dương 2017 Quản lý công
2606 ThS
Bồi dưỡng kỹ năng hành chinh cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
2607 ThS
Đánh giá công chức xã, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk hiện nay
Phạm Phong Thu
TS. Trần Nghị 2017 Quản lý công
2608 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Jút
Nguyễn Hồ Anh Thư
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
2609 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cơ Jút, tỉnh Đăk Nông
Nguyễn Đức Thịnh
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2610 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai
Nguyễn Viết Hùng
TS. Trần THị Diệu Oanh 2017 Quản lý công