Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2611 ThS
Tạo động lực cho công chưc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Trần Thị Ngọc Uyên
PGS.TS. Phạm Kiên Cường 2017 Quản lý công
2612 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đăk Lăk
Lê Thế Vương
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2613 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sỹ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Hoàng Thị Hiền
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2614 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Anh Tài
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2615 ThS
Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông
Hoàng Thị Oanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
2616 ThS
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Đào Hưng
PGS.TS. Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
2617 ThS
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngôn Thị Hoàng
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
2618 ThS
Năng lực viên chức văn thư - lưu trữ tại tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Hằng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
2619 ThS
Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA H'LEO, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Ngọc Hưng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
2620 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa
Trần Thị Phượng
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2621 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Phạm Bách Đăng
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
2622 ThS
Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Nguyễn Thị Hương
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2623 ThS
Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế - từ thực tiễn tỉnh Hà Nam
Nguyễn Tuấn Linh
TS. Đinh Văn Minh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2624 ThS
Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh Luang PraBang nước CHDCND Lào hiện nay
Houavang Yongkouacheuxa
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2016 Quản lý công
2625 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Bùi Thanh Hùng
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
2626 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
Pham Thùy Linh
PGS.TS. Ngô Thành Can 2016 Quản lý công
2627 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lê Nguyễn Hải Quỳnh
PGS.TS. Vũ Thị Loan 2016 Quản lý công
2628 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Cảnh Thái
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
2629 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lưu Quang Minh
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Quản lý công
2630 ThS
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và Ủy Ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Trần Minh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2016 Quản lý hành chính công
2631 ThS
Nâng cao năng lực công chức phòng Nội Vụ thuộc Ủy Ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Vương Thị Huyền
TS. Hoàng Mai 2016 Quản lý công
2632 ThS
Thực hiện văn hóa giao tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội
Lê Thị Thu Hiền
TS. Bùi Kim Chi 2016 Quản lý công
2633 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Đức Hùng
TS. Chu Xuân Khánh 2016 Quản lý công
2634 ThS
Chất lượng công chức và các phường Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hà
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
2635 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Nguyễn Xuân Trường
TS. Nguyễn Bá Chiến 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2636 ThS
Cơ chế "một cửa" tại Ủy Ban nhân dân Quận - từ thực tiễn Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Lê Thu Thúy
PGS.TS. Phạm Hồng Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2637 ThS
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Ủy Ban nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Phương Văn Tám
TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 Quản lý công
2638 ThS
Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhamLa KeoDaVanh
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2016 Quản lý công
2639 ThS
Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra - từ thực tiễn thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Hoàng Thị Trà My
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2640 ThS
Tuyển dụng viên chức tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam
Trần Vũ An
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2016 Quản lý công