Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2671 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Nguyễn Tất Lê Ngân
TS. Đặng Thị Hà 2016 Tài chính - Ngân hàng
2672 ThS
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Hải Lăng, Quảng Trị
Lê Phúc Hoàng
PGS.TS. Lê Chi Mai 2016 Tài chính - Ngân hàng
2673 ThS
Quản lý tài chính tại trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều 2016 Tài chính - Ngân hàng
2674 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Việt Toàn
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2017 Quản lý công
2675 ThS
Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị
Trần Phương Đông
TS. Lương Minh Việt 2016 Quản lý công
2676 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trần Vân Anh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Quản lý công
2677 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngô Hữu Phúc
PGS.TS. Thái Thanh Hà 2017 Tài chính - Ngân hàng
2678 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Ngọc Lâm
TS. Đặng Thị Hà 2017 Tài chính - Ngân hàng
2679 ThS
Quản lý tài chính tại trường đại học Khoa học , đại học Huế
Ngô Thị Phượng
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Tài chính - Ngân hàng
2680 ThS
Quản lý tài chính tại Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình
Đinh Quốc Khánh
TS. Lương Minh Việt 2017 Tài chính - Ngân hàng
2681 ThS
Quản lý tài chính tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
Hoàng Phương Hòa
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2017 Tài chính - Ngân hàng
2682 ThS
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Thu Nga
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Tài chính - Ngân hàng
2683 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Công Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Tài chính - Ngân hàng
2684 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Quảng Bình
Trương Thùy Linh
PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản 2017 Tài chính - Ngân hàng
2685 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Xuân
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
2686 ThS
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Võ Hạ Bảo Đan
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Tài chính - Ngân hàng
2687 ThS
Kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước thành phố Huế
Cù Minh Hà
PGS.TS. Lê Chi Mai 2017 Tài chính - Ngân hàng
2688 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Trương Gia Phú
TS. Lương Minh Việt 2017 Tài chính - Ngân hàng
2689 ThS
Cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Duy Lâm
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2017 Tài chính - Ngân hàng
2690 ThS
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế
Trần Ngọc Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Tài chính - Ngân hàng
2691 ThS
Chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Hoàng Huy Hoàng
PGS.TS. Phạm Tiến Đạt 2017 Tài chính - Ngân hàng
2692 ThS
Phân tích tài chính Công ty cổ phần dệt may Huế
Trần Phan Khánh Trang
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2017 Tài chính - Ngân hàng
2693 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị
Nguyễn Quang Vũ
TS. Nguyễn Đình Dũng 2016 Tài chính - Ngân hàng
2694 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đào Thị Cẩm Vân
PGS.TS Đinh Văn Tiến 2016 Tài chính - Ngân hàng
2695 ThS
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình
Phan Mai Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2016 Tài chính - Ngân hàng
2696 ThS
Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Ngô Thị Huyền Trân
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Tài chính - Ngân hàng
2697 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Tài chính - Ngân hàng
2698 ThS
Cho vay hộ cận nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Quang Nhật
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2016 Tài chính - Ngân hàng
2699 ThS
Hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chí nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Trịnh Thị Thanh Ngọc
TS. Trần Ngọc Thao 2016 Tài chính - Ngân hàng
2700 ThS
Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế
Nguyễn Thị Ngọc Mùi
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2016 Tài chính - Ngân hàng