Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2701 ThS
Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Lê Chi Mai 2016 Tài chính - Ngân hàng
2702 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình
Nguyễn Thị Thùy Linh
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2016 Tài chính - Ngân hàng
2703 ThS
Phân tích tài chính tại công ty Cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình
Lê Thị Minh Hạnh
PSG.TS. Thái Thanh Hà 2016 Tài chính - Ngân hàng
2704 ThS
Chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Thanh Hằng
TS. Trương Tấn Quân 2016 Tài chính - Ngân hàng
2705 ThS
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Trường Tiến Lợi
Đậu Thanh Hải
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Tài chính - Ngân hàng
2706 ThS
Phân tích tài chính công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình
Lê Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Tài chính - Ngân hàng
2707 ThS
Quản lý Tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
Võ Văn Việt
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
2708 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Lê Văn Sơn
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
2709 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2017 Quản lý công
2710 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Phạm Thị Kim Cúc
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
2711 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu
PGS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
2712 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Tấn Tiên
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
2713 ThS
Chất lượng thanh tra viên ỏ tỉnh Quảng Nam
Đặng Thị Xuân Lệnh
TS. Lê Tiến Hào 2017 Quản lý công
2714 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
2715 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Văn Tuân
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
2716 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Hữu Kiệt
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2717 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
Trần Thị Sáu
TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
2718 ThS
Xây dựng khung năng lực,công chức ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Trị
Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2719 ThS
Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải Huế
Hoàng Thị Thu Huyền
TS. Đặng Thị Hà 2016 Quản lý công
2720 ThS
Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Diệp Thị Thảo Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
2721 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh thừa thiên Huế.
Lê Hoàng Linh
TS. Đặng Đình Thanh 2017 Quản lý công
2722 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường cao đẳng y tế Quảng Nam
Trương Thị Cẩm Phước
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
2723 ThS
Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Võ Văn Tuần
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Quản lý công
2724 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
2725 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Nam
Đinh Nguyên Vũ
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
2726 ThS
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Quốc Tuấn
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
2727 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng, giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên
Huỳnh Tấn Quảng
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2017 Quản lý công
2728 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Diệu My
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
2729 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Phương Hồng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2730 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thiệu
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công