Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị ở quận Hai bà Trưng thành phố Hà Nội
Trịnh Hồng Mai
TS. Nguyễn Ngọc Hiếu 2016 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện pháp luật về hộ tịch ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Bảo Trang
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng
TS. Hồ Ánh Sáng 2016 Quản lý công
5 ThS
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Phạm Văn Lâm
TS. Hoàng Sỹ Kim 2016 Quản lý công
6 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Phùng Đức Luân
TS.Đoàn Thị Hòa 2016 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thành Bắc
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Quản lý công
8 ThS
Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Lê Quốc Huân
GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 2016 Quản lý công
9 ThS
Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Mạnh Hùng
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở Việt Nam
Nguyễn Thùy Nhung
TS. Nguyễn Việt Hùng 2016 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Quang Hồng 2016 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân Lào
Thalonsay Thammavong
TS. Lương Minh Việt 2016 Quản lý công
13 ThS
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Salavăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souksomphone Pholasa
TS. Nguyễn Duy Hạnh 2016 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Soukanh Mienglavanh
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Quản lý công
15 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sithanome Phommachanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
16 ThS
Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phettha Vone MounSouphom
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2016 Quản lý công
17 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Phương
PGS.TS Lê Kim Việt 2016 Quản lý công
18 ThS
Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thị Minh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2016 Quản lý công
19 ThS
Năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
Nguyễn Thị Khanh
TS. Hà Quang Ngọc 2016 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Huyền Trang
TS. Nguyễn Thị Thúy 2016 Quản lý công
21 ThS
Hiện đại hóa công tác văn thư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Thanh Hà
TS. Nguyễn Bùi Nam 2016 Quản lý công
22 ThS
Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hà
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
23 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hua Phăn, nước CHDCND Lào
Mailoei Phimasone
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Quản lý công
24 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngọc
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Quản lý công
25 ThS
Quản lý nhà nước trên địa bản tỉnh Quảng Ninh
Đinh Thị Thùy Liên
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Quản lý công
26 ThS
Đánh giá quy tắc ứng xử tại bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội
Trần Mỹ Hạnh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 2016 Quản lý công
27 ThS
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy Ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Chu Văn Khánh
TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 Quản lý công
28 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Likhit Saetern
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
29 ThS
Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khamdeng Indavong
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2016 Quản lý công
30 ThS
Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội
Đoàn Thu Trang
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2016 Quản lý công
Tìm thấy 112 kết quả. Trang 1/4 xem trang 1234