Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ THANH TÂM
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHAN THỊ HUYỀN TRANG
PGS. TS NGUYỄN VĂN LÝ 2017 Quản lý công
3 ThS
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG XUÂN THIẾT
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2017 Quản lý công
4 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN THỊ HỒNG HẢI
TS. VŨ HẢI NAM 2017 Quản lý công
5 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH VẬT THỂ CHAMPA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGÔ VĂN MINH
TS. VÕ VĂN TUYỂN 2017 Quản lý công
6 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HẠ HUY TIẾN
TS. HOÀNG SỸ KIM 2017 Quản lý công
7 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ VĂN THỊNH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
BÙI ĐỨC HUY
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
9 ThS
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH TRỊ THIÊN
NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2017 Tài chính - Ngân hàng
10 ThS
QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH
NGUYỄN TIẾN ĐỨC
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Tài chính - Ngân hàng
11 ThS
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HƯNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
12 ThS
CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
13 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ THÙY LINH
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
14 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ THANH PHÚC
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2017 Quản lý công
15 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN ĐÌNH HOÀ
TS. TRẦN NGHỊ 2017 Quản lý công
16 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG TẤN PHƯƠNG
PGS. TS NGUYỄN HỮU TRI 2017 Quản lý công
17 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN VĂN TRƯỜNG
TS. LẠI ĐỨC VƯỢNG 2017 Quản lý công
18 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG THỊ HOÀI
TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2017 Quản lý công
19 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
TS. PHÙNG VĂN HIỀN 2017 Quản lý công
20 ThS
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ DUY NHẤT
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
21 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN DANH HÀO
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2017 Quản lý công
22 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT LINH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
23 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ NGỌC BẢO
PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Quản lý công
24 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ KIM OANH
TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2017 Quản lý công
25 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM
TRẦN CÔNG HIỆU
PGS.TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2017 Quản lý công
26 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ HUYỀN TRÂM
TS. LÊ ANH XUÂN 2017 Quản lý công
27 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ CHÍ NGHĨA
PGS.TS LÊ CHI MAI 2017 Quản lý công
28 ThS
NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
BÙI THỊ NGỌC THANH
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
29 ThS
HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ NHƯ THỦY
TS. TRẦN ĐỨC LƯỢNG 2017 Quản lý công
30 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2017 Quản lý công
Tìm thấy 611 kết quả. Trang 1/21 xem trang 123456789101112131415161718192021