Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
481 ThS
Hoạt động thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Từ Hữu Công
TS.Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
482 ThS
Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai
Phan Thị Linh Giang
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2017 Quản lý công
483 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Phạm Thị Hồng Mong
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
484 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
Phạm Quốc Cường
TS. Nguyễn Duy Thụy 2017 Quản lý công
485 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Phạm Hữu Hải
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
486 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Thúy Hiền
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
487 ThS
Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lawk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin
Nguyễn Tuấn Anh
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
488 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng dân dụng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Quỳnh Mai
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
489 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức phường thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Ngọc Thông
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2017 Quản lý công
490 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Huyền Minh Trang
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
491 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Anh Dũng
TS. Đỗ Văn Dương 2017 Quản lý công
492 ThS
Bồi dưỡng kỹ năng hành chinh cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
493 ThS
Đánh giá công chức xã, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk hiện nay
Phạm Phong Thu
TS. Trần Nghị 2017 Quản lý công
494 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Jút
Nguyễn Hồ Anh Thư
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
495 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cơ Jút, tỉnh Đăk Nông
Nguyễn Đức Thịnh
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
496 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai
Nguyễn Viết Hùng
TS. Trần THị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
497 ThS
Tạo động lực cho công chưc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Trần Thị Ngọc Uyên
PGS.TS. Phạm Kiên Cường 2017 Quản lý công
498 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đăk Lăk
Lê Thế Vương
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
499 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sỹ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Hoàng Thị Hiền
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
500 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Anh Tài
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
501 ThS
Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông
Hoàng Thị Oanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
502 ThS
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Đào Hưng
PGS.TS. Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
503 ThS
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngôn Thị Hoàng
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
504 ThS
Năng lực viên chức văn thư - lưu trữ tại tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Hằng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
505 ThS
Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA H'LEO, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Ngọc Hưng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
506 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Bùi Thanh Hùng
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
507 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Cảnh Thái
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
508 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam
Lê Thị Phú Vân
TS. Trịnh Đức Hưng 2017 Quản lý công
509 ThS
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã - Từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Lương Xuân Hùng
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
510 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Mai Lam
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
Tìm thấy 565 kết quả. Trang 17/19 xem trang 12345678910111213141516171819