Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
541 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2017 Quản lý công
542 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Phạm Thị Kim Cúc
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
543 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu
PGS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
544 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Tấn Tiên
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
545 ThS
Chất lượng thanh tra viên ỏ tỉnh Quảng Nam
Đặng Thị Xuân Lệnh
TS. Lê Tiến Hào 2017 Quản lý công
546 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
547 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Văn Tuân
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
548 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Hữu Kiệt
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
549 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
Trần Thị Sáu
TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
550 ThS
Xây dựng khung năng lực,công chức ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Trị
Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
551 ThS
Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Diệp Thị Thảo Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
552 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh thừa thiên Huế.
Lê Hoàng Linh
TS. Đặng Đình Thanh 2017 Quản lý công
553 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường cao đẳng y tế Quảng Nam
Trương Thị Cẩm Phước
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
554 ThS
Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Võ Văn Tuần
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Quản lý công
555 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
556 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Nam
Đinh Nguyên Vũ
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
557 ThS
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Quốc Tuấn
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
558 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng, giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên
Huỳnh Tấn Quảng
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2017 Quản lý công
559 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Diệu My
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
560 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Phương Hồng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
561 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thiệu
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
562 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
563 ThS
Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Minh Cường
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
564 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy Ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
565 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy Ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tăng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
Tìm thấy 565 kết quả. Trang 19/19 xem trang 12345678910111213141516171819