Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
91 TS
Chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng
Phạm Ngọc Huyền
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến
2017 Quản lý công
92 TS
QLNN về đào tạo nguồn nhân lực lực điều dưỡng ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Minh Lợi
GS.TS. Đinh Văn Mậu
GS. TS. Nguyễn Viết Tiến
2017 Quản lý công
93 TS
Tổ chức bộ máy Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Mai Hữu Bốn
PGS.TS. Võ Kim Sơn
TS. Đào Đăng Kiên
2017 Quản lý công
94 TS
Chính sách dinh dưỡng cho học sinh tiểu học ở Việt Nam
Nguyễn Hồng Trường
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết
PGS. TS. Lê Danh Tuyên
2017 Quản lý công
95 TS
QLNN về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Tạ Văn Việt
PGS.TS. Hoàng Văn Chức
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng
2017 Quản lý công
96 TS
QLNN đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam
Thịnh Văn Khoa
PGS.TS. Trang Thị Tuyết
PGS.TS. Nguyễn Đình Long
2017 Quản lý công
97 ThS
Xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hữu Thế
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
98 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Tp.HCM
Vũ Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Văn Phương 2017 Quản lý công
99 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan Tp.HCM
Vũ Ngọc Diệp
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
100 ThS
Năng lực công chức tài chính - kế toán phường tại quận 5, Tp.HCM
Vũ Đức Thắng
TS. Nguyễn Thắng 2017 Quản lý công
101 ThS
Đánh giá công chức tại Bộ ngoại giao, nước CHDCND Lào
Vanxay Keovilay
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
102 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM
Ung Thị Minh Trang
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
103 ThS
Quản lý kê khai thuế qua mạng trên địa bàn Tp.HCM
Trương Thị Phương Thảo
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công
104 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trương Đức Thành
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
105 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại UBND quận Tân Phú Tp.HCM
Trịnh Hà Kim Yến
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
106 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Văn Thanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
107 ThS
Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Trần Trung Lập
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
108 ThS
Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trần Tiến Dũng
TS. Phan Văn Hùng 2017 Quản lý công
109 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trần Thiện Lộc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
110 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Thị Thủy
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
111 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Trần Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
112 ThS
Năng lực công chức quản lý cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Việt
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
113 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Nhân
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
114 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
115 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Dương
Trần Nguyễn Thảo Nguyên
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
116 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Trần Ngọc Quyên
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
117 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Sang
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
118 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Chiến
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
119 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Trần Lê Bảo Trâm
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
120 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Trần Kim Phụng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
Tìm thấy 565 kết quả. Trang 4/19 xem trang 12345678910111213141516171819