Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
121 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Kiếm Phong
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
122 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Tô Việt Huỳnh
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
123 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thái Văn Phúc
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
124 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Tạ Văn Dũng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
125 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Sorselanong Sivilay
TS. Lê Thị Trúc Anh 2017 Quản lý công
126 ThS
Quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Quảng Quốc Huy
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
127 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Phùng Thị Huyền Trang
TS. Nguyễn Trung Đông 2017 Quản lý công
128 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Phan Quốc Trung
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
129 ThS
Quản lý nhà nước về tạm trú, tạm vắng của chính quyền cấp xã trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Phan Quốc Dũng
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
130 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long
Phạm Vũ Ninh
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
131 ThS
Tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận
Phạm Viết Diệu Thảo
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
132 ThS
Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Phạm Văn Út
TS. Trần Nghị 2017 Quản lý công
133 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Phạm Văn Mạnh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
134 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng-thống kê cấp xã huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Văn Lý
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
135 ThS
Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thu Thủy
TS. Trương Đình Chiến 2017 Quản lý công
136 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thanh Văn
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
137 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Phạm Hồng Ngọc
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công
138 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Phạm Bình Long
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
139 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Nhan Văn Truyện
TS. Nguyễn Thị Thủy 2017 Quản lý công
140 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Xuân Kiệm
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
141 ThS
Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Việt Bằng
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
142 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Nhựt
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
143 ThS
Chất lượng công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Mường
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
144 ThS
Dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tai UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Giặc
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
145 ThS
Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận 8, Tp.HCM
Nguyễn Văn Anh
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Quản lý công
146 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Trung Tiến
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
147 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Tp.HCM
Nguyễn Thị ngọc Tú
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
148 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thị Ngọc Thương
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
149 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Thị Ngọc Châu
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
150 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 565 kết quả. Trang 5/19 xem trang 12345678910111213141516171819