Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
151 ThS
Năng lực chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Minh Thanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
152 ThS
Giám sát giải quyết khiếu nại của đoàn đại biểu quốc hội-từ thực tiễn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Hoa Cúc
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
153 ThS
Sử dụng công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thị Cẩm Tú
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
154 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Bích Phượng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
155 ThS
Đánh giá thực thi công vụ của công chức phường trên địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thanh Tân
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
156 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thanh Long
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
157 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thái Quỳnh Như
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
158 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện thủ tục hành chính của UBND quận 3, Tp.HCM
Nguyễn Sĩ Quý
TS. Nguyễn Văn Y 2017 Quản lý công
159 ThS
Đánh giá viên chức tại các bệnh viện công lập tuyến quận/ huyện, Tp.HCM
Nguyễn Như Tuyết Trinh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
160 ThS
Quản lý