Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
181 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Lê Văn Quý
TS. Đinh Công Tiến 2017 Quản lý công
182 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Văn Quý
TS. Phan Hải Hồ 2017 Quản lý công
183 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lê Thị Thúy An
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
184 ThS
Đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lê Thị Thiên Trang
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Quản lý công
185 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đông Nai
Lê Thị Ngọc Loan
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
186 ThS
Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Lê Thị Kiều Diễn
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
187 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Thị Hồng Nho
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
188 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Thanh Bằng
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
189 ThS
Nâng cao năng lực quản lý của trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Lê Tấn Linh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
190 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kiên Giang
Lê Minh Hiếu
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
191 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Lê Minh Cường
TS. Hoáng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
192 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
Lê Lâm Sơn
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
193 ThS
Quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại tỉnh Kiên Giang
Lê Hoàng Thịnh
TS. Trần Hưng Bình 2017 Quản lý công
194 ThS
Đánh giá công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân, Tp.HCM
Lê Đức Lãm
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
195 ThS
Năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Lê Bá Đài
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
196 ThS
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan tỉnh Kiên Giang
Lâm Quang Nghĩa
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
197 ThS
Quản lý nhà nươcs đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lâm Nhựt Thuận
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
198 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Lâm Kim Cương
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
199 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội của UBND phường tại quận 12, Tp.HCM
Khưu Công Thuận
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
200 ThS
Phát triển nguồn nhân lực giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn Tp.HCM
Khê Văn Mạnh
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
201 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM
Kha Thị Cẩm Hường
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
202 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Sam Phan tỉnh Phong Sa Ly nước CHDCND Lào
Keovilay Khamphan
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
203 ThS
So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc
Jang Tai Min
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
204 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Huỳnh Thị Ngọc Lan
TS. Trương Văn Sinh 2017 Quản lý công
205 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Thị Kim Hương
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
206 ThS
Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Thanh Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
207 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại Tp.HCM
Huỳnh Phạm Khánh Ngọc
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
208 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình, Tp.HCM
Hồ Thị Diệp
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công
209 ThS
Quản lý nhà nước về cư trú tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Hồ Ngọc Lan Nhi
TS. Phan Hải Hồ 2017 Quản lý công
210 ThS
Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở y tế tỉnh Kiên Giang
Hồ Minh Hải
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
Tìm thấy 565 kết quả. Trang 7/19 xem trang 12345678910111213141516171819