Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
211 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở quận 10, Tp.HCM
Hàng Thị Huyền
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
212 ThS
Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước tại UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức
Đoàn Thị Tú Linh
TS. CHu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
213 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Đoàn Ngọc Đức
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
214 ThS
Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Đoàn Minh Mực
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
215 ThS
Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập
Đoàn Cẩm Bình
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
216 ThS
Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung
Đỗ Văn Dũng
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
217 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Đỗ Thị Thanh Hiền
PGS. TS. Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
218 ThS
Giám sát của HĐND cấp xã, ở huyện Củ Chi, TP.HCM
Đỗ Thị Ngọc Phụng
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Quản lý công
219 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Đỗ Ngọc Thu
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
220 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Đỗ Cao Khoa
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
221 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Paksế, tỉnh Champasack, nước CHDCND Lào
Divisay Sidthisay
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
222 ThS
Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đinh Thị Hồng Thắm
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
223 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Diệp Quốc Phong
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
224 ThS
Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực miền nam
Đậu Văn Tráng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
225 ThS
Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Đào Văn Mười
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
226 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Danh Ngọc Bình
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
227 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Đặng Kim Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
228 ThS
Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM theo kết quả công việc
Cao Thị Hải Vân
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
229 ThS
Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Tp.HCM
Bùi Thị Minh Thu
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
230 ThS
BẢO ĐẢM PHÁP LÝ THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN Ở TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN THỊ TUYẾT VY
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
231 ThS
MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỈNH PHÚ YÊN TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
NGUYỄN THỊ TÚ VƯƠNG
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
232 ThS
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHAN HOÀI VŨ
TS. ĐỖ THỊ KIM TIÊN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
233 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
BÙI NGỌC TUẤN
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
234 ThS
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN VĂN TIN
TS. TRẦN NGHỊ 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
235 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN Ở CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC MIỀN TRUNG
ĐỖ MẠNH THẮNG
TS. PHẠM THỊ HUYÊN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
236 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHẠM ANH TÂN
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
237 ThS
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
238 ThS
PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ LANH
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
239 ThS
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
TRẦN CÔNG HOAN
PGS.TS. VŨ ĐỨC ĐẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
240 ThS
NĂNG LỰC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN MINH GIÁC
TS. PHAN VĂN HÙNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 565 kết quả. Trang 8/19 xem trang 12345678910111213141516171819