Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của UBND quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thị Kim Hằng
TS. Phạm Quang Huy 2018 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Di Khang
TS. Phan Ánh Hè 2018 Quản lý công
3 ThS
Chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ từ thực tiễn Tp.HCM
Lê Minh Khánh
TS. Hà Quang Thanh 2018 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 9 Tp.HCM
Ngô Thị Minh Hòa
TS. Tần Xuân Bảo 2018 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, Tp.HCM
Phạm Quốc Thuật
TS. Nguyễn Thắng 2018 Quản lý công
6 ThS
Quản lý tài chính tại Sở Xây dựng Tp.HCM
Nguyễn Thị Hạnh
PGS.TS. Vương Đức Hoàng QUân 2018 Quản lý công
7 ThS
Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở Bến Tre
Đỗ Thị Xuân Mai
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2018 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ QUỲNH ANH
PGS.TS NGÔ THÀNH CAN 2018 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1