Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Phát triển nguồn nhân lực các cơ quan quản lý nhà nước ngành môi trường Việt Nam
Nguyễn Kim Tuyển
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, TS. Hoàng Mai 2018 Quản lý công
2 TS
Tổ chức hệ thống hành chính nhà nước ở thành phố Hà Nội hiện nay
Tạ Quang Huy
PGS.TS. Vũ Đức Đán, TS. Vũ Văn Thái 2018 Quản lý công
3 TS
Tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ
Trần Thị Bích Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiế 2018 Quản lý công
4 TS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam
Kiều Quỳnh Anh
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, GS.TS. Phạm Văn Đức 2018 Quản lý công
5 TS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Hồng
Trần Thị Bảo Khanh
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
6 TS
Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam Việt Nam
Nguyễn Hồng Anh
PGS. TS. Vũ Trọng Hách, PGS. TS. Phan Quang Thịnh 2018 Quản lý công
7 TS
Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn Tây Nguyên
Hồ Hoàng Thanh Vân
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, TS. Nguyễn Văn Lê 2018 Quản lý công
8 TS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải Bắc bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phạm Ngọc Quỳnh
GS.TS Đinh Văn Tiến, PGS.TS Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
9 TS
Quản lý nhà nước về di tích quốc gia đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng
Quách Ngọc Dũng
TS. Lê Như Thanh, TS. Nguyễn Danh Ngà 2018 Quản lý công
10 TS
Phát triển văn hóa hành chính nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hôij nhập quốc tế
Chu Thị Khánh Ly
PGS.TS. Đào Thị Ái Thi, TS. Trịnh Thanh Hà 2018 Quản lý công
11 TS
Chất lượng thẩm phán Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khamphanh SoPhabmixay
PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Quản lý công
12 TS
Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam
Nguyễn Sỹ Tá
PGS.TS. Lê Chi Mai, GS.TS. Đinh Văn Tiến 2018 Quản lý công
13 TS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam
Vũ Thế Duy
PGS.TS. Hoàng Văn Chức, PGS.TS. Hoàng Minh Đô 2018 Quản lý công
14 TS
Quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thu Cúc
PGS.TS Hoàng Văn Chức
PGS.TS Nguyễn Minh Phương
2019 Quản lý công
15 TS
Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Đinh Thị Hải Yến
TS. Nguyễn Ngọc Thao
PGS.TS Nguyễn Trường Giang
2019 Quản lý công
16 TS
Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam
Cao Hưng Thái
PGS. TS. Lê Thị vân Hạnh
GS.TS Nguyễn Công Khẩn
2019 Hành chính công
17 TS
Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương
Lê Ngọc Hồng
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Ngô Thành Can
2019 Hành chính công
18 TS
Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hàn chính nhà nước
Phạm Huỳnh Công
GS.TS Đinh văn Mậu
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào
2019 Hành chính công
19 TS
Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh
Trần Thị Thu Hương
TS. Hà Quang Thanh
TS. Nguyễn Thị Thủy
2019 Hành chính công
20 TS
Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền xã ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Trương Quốc Việt
PGS.TS Đặng Khắc Ánh
PGS.TS Văn Tất Thu
2019 Quản lý công
21 TS
Giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Hữu Luận
GS.TS Phạm Hồng Thái
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh
2019 Quản lý công
22 TS
QLNN về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng bắc Trung Bộ
Hoàng Đình Hiển
TS. Nguyễn Thị Hường
TS. Trịnh Thanh Hà
2019 Quản lý công
23 TS
QLNN về công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
Tô Hồng Nam
TS.Chu Xuân Khánh
TS. Lã Hoàng Trung
2019 Quản lý công
24 TS
QLNN đối với giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Tuyết Minh
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết
TS. Lê Anh Xuân
2019 Quản lý công
25 TS
Phản biện chính sách công ở Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Cao Tiến Sỹ
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải
TS. Trần Trọng Đức
2019 Hành chính công
26 TS
QLNN đối với hoạt động quan hệ quốc tế của giáo hội công giáo Việt Nam
Phan Thị Mỹ Bình
PGS.TS Hoàng Văn Chức
PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân
2019 Quản lý công
27 TS
QLNN về du lịch ở tỉnh Luang Pra Bang nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phouthone Luang Vi Lay
TS. Lương Minh Việt
PGS.TS Phạm Đức Chính
2019 Quản lý công
28 TS
QLNN đối với hoạt đọng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Hà Ngọc Anh
GS.TS Đỗ Quang Hưng
PGS.TS Hoàng Văn Chức
2019 Hành chính công
29 TS
QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Lê Văn Khoa
PGS.TS Nguyễn Trọng Điều
PGS.TS Nguyễn Xuân Tế
2019 Quản lý công
30 TS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thị Vành Khuyên
PGS.TS Lê Chi Mai
TS. Hà Quang Thanh
2019 Quản lý công
Tìm thấy 68 kết quả. Trang 1/3 xem trang 123