Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hữu Thế
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Tp.HCM
Vũ Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Văn Phương 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan Tp.HCM
Vũ Ngọc Diệp
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
4 ThS
Năng lực công chức tài chính - kế toán phường tại quận 5, Tp.HCM
Vũ Đức Thắng
TS. Nguyễn Thắng 2017 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá công chức tại Bộ ngoại giao, nước CHDCND Lào
Vanxay Keovilay
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
6 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM
Ung Thị Minh Trang
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
7 ThS
Quản lý kê khai thuế qua mạng trên địa bàn Tp.HCM
Trương Thị Phương Thảo
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2017 Quản lý công
8 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trương Đức Thành
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
9 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại UBND quận Tân Phú Tp.HCM
Trịnh Hà Kim Yến
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Văn Thanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
11 ThS
Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Trần Trung Lập
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
12 ThS
Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trần Tiến Dũng
TS. Phan Văn Hùng 2017 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trần Thiện Lộc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Thị Thủy
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
15 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Trần Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
16 ThS
Năng lực công chức quản lý cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Việt
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
17 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Nhân
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
18 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Dương
Trần Nguyễn Thảo Nguyên
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Trần Ngọc Quyên
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
21 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Sang
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Chiến
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
23 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Trần Lê Bảo Trâm
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
24 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Trần Kim Phụng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
25 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Kiếm Phong
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
26 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Tô Việt Huỳnh
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
27 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thái Văn Phúc
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
28 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Tạ Văn Dũng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
29 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Sorselanong Sivilay
TS. Lê Thị Trúc Anh 2017 Quản lý công
30 ThS
Quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Quảng Quốc Huy
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
Tìm thấy 581 kết quả. Trang 1/20 xem trang 1234567891011121314151617181920